Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Aanvraag voor een biometrische Kids-ID in de ambassade in Berlijn

Aanvraag voor een biometrische Kids-ID in de ambassade in Berlijn

Indien u een biometrische Kids-ID wenst aan te vragen bij de Ambassade in Berlijn dient uw eerst een volledige aanvraag in te dienen alvorens u een afspraak kunt maken. Gelieve de onderstaande procedure te volgen.
 

LET OP: REGISTRATIE VAN BIOMETRISCHE GEGEVENS IN EEN ANDERE BELGISCHE DIPLOMATIEKE POST

Indien u uw biometrische gegevens in een andere consulaire post wenst te laten registreren, kunt u rechtstreeks met deze post een afspraak maken zonder op onze toestemming te wachten.

MAAR de aanvraag voor een e-ID moet altijd worden ingediend bij de ambassade waar u bent ingeschreven.

Stuur ons dus alle onderstaande documenten en vermeld in uw aanvraag dat uw biometrische gegevens reeds zijn geregistreerd of nog zullen worden geregistreerd in een andere post.

Biometrische gegevens die voor een paspoortaanvraag zijn geregistreerd, kunnen niet worden gebruikt voor een identiteitskaartaanvraag.

 

Gelieve ons volgende documenten per e-mail of per post op te sturen:

 1. Het afspraakformulier, ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders/voogd(en).
   
 2. Een kopie van de geldige Belgische identiteitskaart of het geldige paspoort van beide ouders/voogd(en) (de pagina met de foto).
   
 3. Een “erweiterte Meldebescheinigung” of "Aufenthaltsbescheinigung" met vermelding van uw nationaliteit, niet ouder dan 6 maanden, verkrijgbaar in de gemeente waar u woont.
   
 4. Een kopie van de identiteitskaart en/of van het Belgisch paspoort van de aanvrager (de pagina met de foto). Indien u uw identiteitskaart of paspoort heeft verloren of indien deze gestolen werd, dient u ons dit aangifteformulier ingevuld toe te zenden. In geval van diefstal dient u hiervan bovendien aangifte te doen bij de politie en samen met het voormelde formulier ons daarvan een kopie op te sturen.
   
 5. Een bewijs van betaling. Gelieve bij de overschrijving duidelijk de naam te vermelden van de persoon voor wie de aanvraag is, gevolgd door de code "Kids-ID". Gelieve uw overschrijving naar volgende bankrekening uit te voeren: 

IBAN: DE57100708480512630500. BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)

 

10 EUR indien u de kaart komt afhalen.

15 EUR indien u de kaart per post wenst te ontvangen.

Indien u ter plaatse wenst te betalen, verzoeken wij u dit op het aanvraagformulier of in de bijlage aan te geven.

Stuur uw aanvraag:

 • per e-mail in PDF-formaat aan: berlin.consul@diplobel.fed.be
 • of per post aan: Belgische Botschaft in Berlin, Jägerstrasse 52-53, D-10117 Berlin

Opgelet! Denk aan het milieu, gebruik a.u.b. geen doorzichtige plastic mapjes om uw documenten op te sturen!

Vier tot acht werkdagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. De nieuwe Kids-ID kaart zal ongeveer 10 tot 15 werkdagen na uw afspraak klaar zijn.

Indien u er voor kiest uw identiteitsdocument per post te ontvangen draagt u hiervoor zelf de kosten en het risico. Meer informatie over de verzending per post vindt u hier.

Terug naar vorige pagina