Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire Diensten Het Paspoort Paspoortaanvraag Voor Een Volwassene Kind Ouder Dan 6 Jaar Een paspoort aanvragen met de registratie van uw biometrische gegevens in de Ambassade in Berlijn

Een paspoort aanvragen met de registratie van uw biometrische gegevens in de Ambassade in Berlijn

Indien u uw paspoort wenst aan te vragen bij de Ambassade in Berlijn en uw biometrische gegevens wenst te laten registeren in de Ambassade in Berlijn dient uw eerst een volledige aanvraag in te dienen alvorens u een afspraak kunt maken voor de registratie van uw biometrische gegevens. Gelieve de onderstaande procedure te volgen.

Gelieve ons de onderstaande benodigde documenten voor het aanvragen van een paspoort toe te sturen:

 1. Het ingevulde en ondertekende paspoortaanvraagformulier. Gelieve op de tweede bladzijde van het formulier bij punt 3 het eerste vakje aan te kruisen: ‘In de consulaire post waar ik ingeschreven ben of waar het kind ingeschreven is’. Voor minderjarige kinderen moeten beide ouders/voogden het formulier onderteken.

 2. Een attest van woonplaats ("erweiterte Meldebescheinigung" of "Aufenthaltsbescheinigung") met vermelding van de burgerlijke stand en de nationaliteit van de aanvrager van het paspoort, afgeleverd door het "Einwohnermeldeamt" van zijn/haar woonplaats en niet ouder dan 6 maanden

 3. Een kopie van de identiteitskaart en/of van het Belgisch paspoort van de aanvrager (de pagina met de foto). Indien u uw identiteitskaart of paspoort heeft verloren of indien deze gestolen werd, dient u ons dit aangifteformulier ingevuld toe te zenden. In geval van diefstal dient u hiervan bovendien aangifte te doen bij de politie en samen met het voormelde formulier ons daarvan een kopie op te sturen.

 4. Een bewijs van betaling. Gelieve bij de overschrijving duidelijk de naam te vermelden van de persoon voor wie de aanvraag is, gevolgd door de code "PPT". Gelieve uw overschrijving naar volgende bankrekening uit te voeren: 

  IBAN: DE57100708480512630500.  BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)

  Indien u het paspoort per post wenst te ontvangen*: 

  kinderen (-18 jaar): 40€ 

  volwassenen (+18 jaar): 80€ 

  Indien u het paspoort komt afhalen:

  kinderen (-18 jaar): 35€ 

  volwassenen (+18 jaar): 75€ 

 5. Enkel voor minderjarigen (-18 jaar): een kopie van de identiteitskaarten of paspoorten van beide ouders.

Stuur uw aanvraag op:

Opgelet! Denk aan het milieu, gebruik a.u.b. geen doorzichtige plastic mapjes om uw documenten op te sturen!

Ongeveer 7 tot 10 werkdagen na uw afspraak is uw paspoort klaar.

Indien u er voor kiest uw document per post te ontvangen draagt u hiervoor zelf de kosten en het risico. Meer informatie over de verzending per post  vindt u hier.

Terug naar vorige pagina