Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire Diensten Het rijbewijs

Het rijbewijs

 

Waar verkrijg ik een nieuw rijbewijs?

De Belgische ambassade wordt regelmatig gecontacteerd door landgenoten met een vaste woonplaats in Duitsland, die wegens een diefstal of verlies een nieuw rijbewijs nodig hebben. Wat velen echter niet weten, is dat de Belgische ambassade niet bevoegd is om rijbewijzen uit te geven.

Er zijn twee mogelijkheden om een nieuw rijbewijs te bemachtigen. De procedure verschilt naargelang men al dan niet in een Belgische gemeente is aangemeld.

  • Indien men in België is aangemeld, dan moet men contact opnemen met de betreffende Belgische gemeente en daar een rijbewijs aanvragen. Hier zal het om een Belgisch Europees rijbewijs handelen.
  • Belgen met vaste woonplaats in Duitsland, die niet langer aangemeld zijn in een Belgische gemeente, moeten een rijbewijs aanvragen bij het “Meldeamt”, dienst “Rijbewijzen” (Führerscheinstelle),  in de Duitse stad/gemeente waar zij hun vaste woonplaats hebben. Hier zal het om een Duits Europees rijbewijs handelen.

Om dit soort rijbewijs te bemachtigen zal men een certificaat verlangen, uitgegeven door de Belgische gemeente waar men het laatst was aangemeld. Het certificaat moet het type rijbewijs, dat aan de betrokken persoon werd uitgegeven, attesteren. Dit document moet vervolgens door een beëdigde vertaler naar het Duits worden vertaald. Daarnaast zal de dienst Rijbewijzen o.a. pasfoto’s en een bewijs van verlies of diefstal uitgegeven door de politie, verlangen. De kostprijs zult u daar vernemen.

** Indien men na het verkrijgen van een nieuw rijbewijs, het oude terugvindt, dan moet men dat in zijn of haar respectievelijke Belgische of Duitse gemeente melden. Het document staat namelijk in een lijst met gestolen of verloren rijbewijzen gesignaleerd.

 

Mag ik met mijn Belgisch rijbewijs in Duitsland rijden?

Het antwoord luidt: ja, een Belgisch rijbewijs voor voertuigen is tevens geldig in Duitsland (op voorwaarde dat het rijbewijs goed leesbaar is en men op de foto te herkennen is). Wie toch wil mag bij de Duitse autoriteiten - in dit geval het “Meldeamt”, dienst Rijbewijzen (Führerscheinstelle), van zijn of haar woonplaats, zijn of haar oude Belgische rijbewijs tegen het Europese model (een elektronische kaart) omwisselen. Zij of hij zal dan een Duits Europees rijbewijs verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat bij verkeerscontroles of bij de huur van een wagen, het geharmoniseerde Europese model onmiddellijk herkend wordt. In de EU zijn er namelijk 110 verschillende rijbewijsmodellen.

Opgelet: wie nog niet in het bezit is van een Europees model moet, overeenkomstig Richtlijn 2006/126/EG, tegen januari 2033 het Europese model bezitten.

 

Ik heb een internationaal rijbewijs nodig. Wat voor document is dit en waar kan ik dit verkrijgen?

Het antwoord luidt: het internationale rijbewijs kent het recht toe om, in combinatie met het nationale rijbewijs, motorvoertuigen buiten de Europese Unie te besturen en is 3 jaar geldig.

Belgen kunnen op twee wijzen een internationaal rijbewijs verkrijgen. De procedure hangt af van het al dan niet aangemeld zijn in een Belgische gemeente.

  • Indien men in een Belgische gemeente is aangemeld, dan moet men de respectievelijke gemeente contacteren en daar een internationaal rijbewijs aanvragen.

Indien een Belg niet in een Belgische gemeente is aangemeld, dan kan die terecht bij de Duitse autoriteiten -  in dit geval het “Meldeamt”, dienst Rijbewijzen (Führerscheinstelle) -  van zijn of haar Duitse vaste woonplaats. Indien het Belgische rijbewijs  nog geen Europees model is, dan zal men het Belgische rijbewijs omwisselen voor een Europees model (een elektronische kaart) – zijnde een Duits Europees rijbewijs. Aansluitend zal men dan een internationaal rijbewijs kunnen uitgeven.