Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Het nut van uw inschrijving

Het nut van uw inschrijving

 

Administratieve bijstand wordt enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister ingevolge het in werking treden van het consulair wetboek op 15/06/2014.

De inschrijving laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft.

Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.).

U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

•             Terug naar de vorige pagina