Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Inschrijving van een minderjarige

Inschrijving van een minderjarige

Gelieve ons volgende 5 documenten per post op te sturen:
 

 1. Een letterlijk afschrift van de geboorteakte, niet ouder dan zes maanden. In Duitsland heet dit document “beglaubigter Registerausdruck aus dem Geburtenregisters”. Een geboorte-uittreksel of een uittreksel uit  het “Familienbuch” zijn niet voldoende.
   
 2. Als de ouders niet getrouwd zijn op het tijdstip van de geboorte, maar de vader het kind erkend heeft: een letterlijk afschrift van de vaderschapserkenning, met toestemming van de moeder en, indien van toepassing, vermelding van de gekozen regeling in verband met de familienaam van het kind (beglaubigter Registerausdruck der Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmung der Mutter und ggf. Regelung über die Namensführung).
   
 3. Het inschrijvingsformulier voor  minderjarige  , (pdfingevuld en ondertekend door beide ouders.
   
 4. Een “erweiterte Meldebescheinigung” met vermelding van de nationaliteit van de minderjarige, afgegeven door het “Einwohnermeldeamt” van uw woonplaats niet ouder dan zes maanden.
   
 5. Een kopie van de identiteitskaart en/of het paspoort (de pagina met de foto) van beide ouders Indien een van de ouders alleen het hoederecht heeft voor de minderjarige, hiervan het bewijs.

In bijzondere gevallen kunnen andere bewijsstukken gevraagd worden.
De documenten kunnen enkel per post gestuurd worden naar:

 • Belgische Botschaft in Berlin, Jägerstrasse 52-53, D-10117 Berlin

De originelen kunnen u indien gewenst, worden teruggestuurd.   

U dient onze Ambassade steeds op de hoogte te brengen van elke verandering in uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie over uw administratief dossier klik hier.