Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming

Tenlasteneming

Een tenlasteneming (Bijlage 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D aanvraag (lang verblijf) voor studenten of voor de verlenging van een verblijfstitel in België of voor studenten in het zogenaamde zoekjaar in België.  Dit maakt het vinden van een job in België mogelijk gedurende een periode van maximaal 12 maanden. De verbintenis tot tenlasteneming wordt ondertekend door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen.

De verwerkingsduur bedraagt niet langer dan 6 weken.  In piekperiodes kan deze termijn iets langer duren. Gelieve daarom steeds uw dossier tijdig op te sturen.

U kunt, enkel in dringende gevallen, onze diensten per e-mail contacteren op: berlin.consul@diplobel.fed.be.
 

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier.
Het formulier "bijlage 32" vindt u hier.
Meer informatie over de middelen waarover de garant moet beschikken vindt u hier.
De veelgestelde vragen (FAQs) vindt u hier.
Meer informatie over eLegalisation vindt u hier.
Meer informatie vindt u ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Belangrijke informatie:
 - Wij verwerken de aanvragen chronologisch. Geen enkel dossier krijgt prioriteit.
 - Een tenlasteneming kan slechts door één persoon worden ondertekend en bijvoorbeeld niet door een gehuwd koppel.
 - Onze diensten verstrekken geen informatie over de goede ontvangst van uw aanvraag.
 - Wij geven geen informatie over de stand van zaken van lopende aanvragen. U ontvangt
   een beslissing binnen de 6 weken na de ontvangst van uw documenten.
 - Met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming verstrekt onze dienst enkel
   informatie aan de garant en NIET aan de student(e) of andere derde.

- Bijkomende documenten zonder begeleidbrief en/of dossiernummer zullen zonder verder gevolg geklasseerd worden.
 - In geval van weigering of annulering van een verbintenis tot tenlasteneming betalen
   wij de kosten van de tenlasteneming (25 €) niet terug.