Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming Aanvraagprocedure Tenlasteneming

Aanvraagprocedure Tenlasteneming

Wenst u garant te staan voor een student en een verbintenis tot tenlasteneming aan te gaan? Volg dan de onderstaande procedure en stuur u volledige aanvraag (inclusief alle benodigde documenten documenten) per aangetekende post naar het volgende adres:
   Belgische Botschaft in Berlin
   Jägerstrasse 52/53
   10117 Berlin

Gelieve ons de onderstaande documenten toe te sturen:
1. Het aanvraagformulier “tenlasteneming"  
2. Het originele formulier “Bijlage 32”(pdf https://5504.f2w.fedict.be/sites/default/files/content/pdf.png), dus geen kopie of scan
    Ingevuld en ondertekend met de eigenhandig geschreven vermelding “gelezen
    en goedgekeurd” (op de Franse versie "lu et approuvé")
3. Een voor echt verklaarde kopie van uw geldige identiteitskaart of geldig paspoort
    Enkel als u geen EU-nationaliteit bezit:
    Een voor echt verklaarde kopie van uw Duitse verblijfsvergunning van onbepaalde duur ;
     “Niederlassungserlaubnis” of “Daueraufenthalt” kaart
4.Een kopie van het attest van woonst met gezinssamenstelling (een “Erweiterte
   Meldebescheingung” of een “Familienbescheinigung”) afgeleverd door uw Duitse
   gemeente met vermelding van alle in huis wonende familieleden en uw burgerlijke staat
5. Een kopie van uw loonfiches van de drie laatste maanden *
6. Een kopie van uw huidig arbeidscontract OF een verklaring van uw werkgever waarin
    het begin en de duur van uw activiteiten binnen het bedrijf worden vermeld en indien van   toepassing, de duur van uw proefperiode

7. Een betalingsbewijs van de consulaire kosten van 25€ (incl. portokosten) op
    onderstaande rekening:
    Belgische Botschaft in Berlin
    IBAN: DE57100708480512630500
    BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)

GEWENST MAAR NIET VERPLICHT

    8. Een kopie van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort van de student(e)
    9. Een kopie van het inschrijvings- of toelatingsbewijs van de student(e) bij een
        Belgische instelling
 

Voor zelfstandigen (in plaats van documenten nummer 5 en 6)
    10. Een bewijs van uw maandelijks netto-inkomen aan de hand van een officieel
        document (bijv. een “Steuerbescheid” of verklaring van een boekhouder van
        het vorige jaar) en een kopie van uw huidige en toekomstige contracten
    11. Een kopie van de statuten van uw onderneming en een kopie van uw inschrijving
        in het Duitse handelsregister (das Handelsregister) of een "Handelsregisterauszug"

* Indien een echtgeno(o)t(e) over een eigen inkomen beschikt en/of indien de garant voor zijn/haar kind(eren) kindergeld ontvangt dient dit met bewijstukken te worden bewezen

Terug naar de vorige pagina.