Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Bemiddeling voor administratieve problemen in Europa

Bemiddeling voor administratieve problemen in Europa

Solvit

SOLVIT: uw bemiddelingsdienst
bij administratieve problemen in Europa

 
Bent u expat, student of ondernemer in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Noorwegen of Liechtenstein? En heeft u een probleem met een lokale, regionale of nationale administratie? Dan kan SOLVIT u misschien helpen.
 

Welke invloed heeft het Europees recht op uw dagelijks leven?

Het Europees recht omvat verschillende domeinen van het dagelijks leven, en beschermt burgers en bedrijven die werken, studeren, leven … in een andere lidstaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om de erkenning van uw diploma in uw nieuwe thuisland, maar ook over de aankoop van een wagen in een andere lidstaat of over het berekenen van kindergeld als u in een andere lidstaat gaat werken, …

Meestal erkennen andere lidstaten zonder problemen uw rechten als Europees burger of bedrijf, en kunt u zonder zorgen genieten van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Mocht u toch op hindernissen stuiten, dan kunt u terecht bij SOLVIT. SOLVIT behandelt een breed spectrum aan problemen, gerelateerd aan de Europese interne markt.

Voor een overzicht van de domeinen waarbinnen SOLVIT actief is, kunt u een kijkje nemen op onze website.

Wat is SOLVIT?

SOLVIT is een gratis bemiddelingscentrum dat in 2002 door de Europese Commissie werd opgericht om burgers en bedrijven die in een andere lidstaat dan de hunne leven, werken of studeren te helpen bij administratieve problemen.

 
Wanneer kan SOLVIT helpen?

SOLVIT kan concrete hulp bieden aan een burger of een bedrijf die te maken heeft met een probleem dat onder een van deze criteria valt:

  • Een grensoverschrijdend probleem, binnen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
  • dat verband houdt met een lokale, regionale of nationale administratie;
  • en dat te wijten is aan een verkeerde toepassing van het Europees recht.

 
Hoe kunt u een klacht indienen bij SOLVIT?

Als uw probleem voldoet aan de drie bovenvermelde criteria, dan kunt uw klacht via het online klachtenformulier indienen.

Uw dossier wordt behandeld door twee SOLVIT-centra. Zodra uw probleem aan SOLVIT wordt voorgelegd neemt het centrum in uw lidstaat van oorsprong (Home center) zo snel mogelijk contact met u op om de ontvangst van de klacht te bevestigen en u de rest van de SOLVIT-procedure uit te leggen.

De vastgestelde termijn voor de behandeling van een dossier is tien weken vanaf het moment dat het Lead center de zaak aanvaardt.

 
Als uw probleem niet voldoet aan bovenstaande criteria, of als u gewoon een vraag heeft over uw rechten als burger of bedrijf in Europa, dan kunt u terecht bij onze collega’s van een van de volgende netwerken:

  • Voor algemene informatie over uw rechten in de Europese Unie, kunt u terecht op de website van de Europese Commissie "Uw Europa".
  • Voor gratis juridisch advies over uw situatie in het licht van de Europese regels kunt u een beroep doen op "Uw Europa - advies".
  • Voor informatie over uw rechten als consument, of voor hulp bij geschillen over de aankoop van goederen of diensten in een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein kunt u terecht bij het "Europees Centrum voor de Consument".
  • Voor informatie over uw rechten in Europa als ondernemer, of voor bemiddeling bij geschillen tussen Europese ondernemers kunt u contact opnemen bij het "Europe Enterprise Network".

Hoe SOLVIT contacteren?

Voor het indienen van een klacht dient u gebruik te maken van het klachtenformulier, voor andere vragen kunt u terecht bij SOLVIT België:

Via e-mail: solvit@diplobel.fed.be
Website: http://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm