Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Registratie van uw biometrische gegevens bij een ‘Flying Kit’

Registratie van uw biometrische gegevens bij een ‘Flying Kit’

De Flying Kit verleent de mogelijkheid om uw biometrische gegevens te laten registreren ter gelegenheid van een bezoek van een ‘Flying Kit team’ in München, in Frankfurt-am-Main of in Keulen op bepaalde door de Ambassade vastgelegde data. 

OPGELET: Enkel na ontvangst van een volledige aanvraag wordt u gecontacteerd om een afspraak vastleggen. Aanvragen die minder dan een week voor de start van de Flying Kit ontvangen worden komen niet meer in aanmerking voor de actuele Flying Kit. 

Geplande 'Flying Kit' missies  

Frankfurt-am-Main

 10 - 12/05/2023
München

  26/06/2023

Keulen

  Herfst 2023

Gelieve het Consulaat-generaal in Berlijn volgende documenten toe te sturen:

 1. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor:
  -paspoort
  -eID (vanaf 12j.)
  -Kids-ID (vanaf 6j.)
  Gelieve te vermelden dat u wenst deel te nemen aan de Flying-kit op uw aanvraag. Op de tweede bladzijde van het paspoortaanvraagformulier kunt u bij punt 3 het tweede vakje aankruisen en op de stippellijntjes de naam van de Flying Kit invullen (b.v : Flying Kit München).
   
 2. Een attest van woonplaats ("erweiterte Meldebescheinigung" of "Aufenthaltsbescheinigung") met vermelding van de burgerlijke stand en de nationaliteit van de aanvrager van het paspoort, afgeleverd door  het "Einwohnermeldeamt" van zijn woonplaats en niet ouder dan 6 maand. 
   
 3. Een kopie van de identiteitskaart en/of van het Belgisch paspoort van de aanvrager (de pagina met de foto). Indien u uw identiteitskaart of paspoort heeft verloren of indien deze gestolen werd dient u ons dit aangifteformulier ingevuld toe te zenden. In geval van diefstal dient u hiervan bovendien aangifte te doen bij de politie en samen met het voormelde formulier ons daarvan een kopie te laten geworden.
   
 4. Een bewijs van betaling (print screen of rekening uittreksel) op volgende rekening:   

  IBAN: DE57100708480512630500.
  BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)
   

 • Paspoort
  kinderen (-18jaar): 40€ 
  volwassenen (+18jaar):80 € 
   
 • Identiteitskaart
  kinderen (-12jaar):15 € 
  Volwassenen + kinderen vanaf 12 jaar : 25 €
   
 • Gelieve bij de overschrijving duidelijk de naam te vermelden van de persoon voor wie de aanvraag is, gevolgd door een van volgende volgende codes:
  EID voor een identiteitskaart of Kids-ID
  PPT voor een paspoort

  Let op!: U moet op voorhand betalen, zonder betalingsbewijs zult u geen afspraak voor de Flying Kit kunnen maken!

 1. Een kopie van de identiteitskaarten of paspoorten van beide ouders (Enkel voor de minderjarigen)

Stuur uw aanvraag gescand (pdf) per mail aan: berlin.consul@diplobel.fed.be
Of per post aan: Belgische Botschaft in Berlin, Jägerstrasse 52-53, D-10117 Berlin

Denk aan het milieu, gebruik a.u.b. geen doorzichtige plastic mapjes om uw documenten te sturen!

Een tot twee weken voor de aankomst van een vertegenwoordiger van de Ambassade zult u een bevestiging ontvangen via e-mail of per brief met de exacte plaats en tijdstip van de afspraak voor de registratie van de biometrische gegevens.
Opgelet: de data worden gegeven ter informatie om u toe te laten uw verplaatsing te plannen! De Ambassade behoudt zich het recht voor om deze op korte termijn te wijzigen indien uitzonderlijke omstandigheden dit noodzakelijk maken.